sme najväčší

patríme medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a zároveň sme jednou z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku

sme najstarší

vznikli sme v r. 1946  a sme najstaršou a prvou z pedagogických fakúlt na Slovensku

sme najlepší

našim hlavným poslaním je pripravovať profesionálov pre pracovné pozície v oblasti školstva a sociálnych služieb/pomoci; rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied

sme kvalitní

zakladáme si na kvalitnej odbornej príprave absolventov

sme komunikatívni

zabezpečujeme široké možnosti praxe počas štúdia

sme vedeckí a odborní

snažíme sa o intenzívne prepojenie s vedeckými a odbornými inštitúciami (odborová a medziodborová spoluráca)

sme flexibilní

ponúkame študentom zahraničné študijné pobyty/stáže (napr. ERAZMUS+)

sme spolupracujúci

prizývame prednášajúcich pedagógov z praxe

sme produktívni a tvoriví

knižnica ponúka široký výber študijnej literatúry (naši pedagógovia radi píšu 🙂 )

sme zvedaví

u nás je veda a výskum prirodzenou súčasťou akademického prostredia (môžeš sa zapojiť aj Ty!)

sme odvážni

ponúkame študentom možnosť pravidelne hodnotiť svojich pedagógov

sme reprezentatívni

naši študenti sú výnimoční aj v oblasti umenia a športu – spievajú, tancujú, hrajú na hudobné nástroje, maľujú, kreslia, vytvárajú sochy a keramické krásy...

sme svetoví

sme v kontakte a spolupracujeme s mnohými prestížnymi univerzitami a vedeckými pracoviskami po celom svete