študenti s postihnutím nie sú pre nás „problémom“ - sú prirodzenou súčasťou našej fakulty a štúdia

podporujeme prístupnosť akademického prostredia

systematicky debarierizujeme interiér aj exteriér fakulty​

poskytujeme kvalitnú edukačnú podporu prostredníctvom koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami

ponúkame priaznivé vybavenie fakulty kompenzačnými pomôckami

spolupracujeme s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami

k študentom pristupujeme empaticky a proinkluzívne​