ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PDF UK!

Dňa 26.1.2019 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal Deň otvorených dverí. Privítali sme množstvo záujemcov o štúdium, ktorých neodradilo ani výdatné sneženie.

Uchádzači si so záujmom vypočuli základné informácie o štúdiu ako aj informácie o prihlasovaní sa na štúdium a podávaní prihlášok. Mgr. Michaela Hroncová, vedúca študijného oddelenia, stručne predstavila študijné programy, ktoré sú zaradené do aktuálnej ponuky na akademický rok 2019/2020.

Po všeobecnom vstupe sa študenti rozdelili do jednotlivých učební, kde ich čakali pedagógovia príslušných katedier, ktorí im poskytli konkrétnejšie informácie o študijných programoch. K dispozícii boli nielen rôzne letáky a bulletiny, ale aj pripravené videá, ktoré uchádzačom zatraktívnili jednotlivé študijné programy.

Pedagógovia aj napriek sobotnému popoludniu boli pozitívne naladení, čo sa odrazilo na celkovej atmosfére podujatia. Všetci trpezlivo odpovedali na množstvo zvedavých otázok.

Úžasné boli aj študentky, ktoré uchádzačov vítali ako hostesky, a poskytovali im doplňujúce informácie tzv. „z prvej ruky“.

Za organizáciu tohtoročného Dňa otvorených dverí a jeho bezproblémový priebeh vďačíme najmä „dobrým vílam“ zo študijného oddelenia, ktoré okrem iného prispeli aj dobrým čajíkom a kávou 🙂

S odstupom času môžeme konštatovať, že akcia naplnila svoj zámer. Predpokladáme, že podobne, ako sme boli spokojní my, bolo spokojných aj niekoľko stoviek uchádzačov (a veru že aula praskala vo svojich švíkoch :)) a že si okrem potrebných informácií odniesli aj prvý pozitívny zážitok z vysokoškolského prostredia.

Pevne veríme, že sa na pôde Pedagogickej fakulty UK s mnohými z vás stretneme v novom akademickom roku 🙂

 Takto to u nás vyzeral deň otvorených dverí tento rok