Pedagogická fakulta UK v Bratislave Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 25. januára 2020 od 12:30 do 15:30,  Račianska ul. 59, Bratislava .