Prečo Pedagogická fakulta Univerzity Komenského?

Možnosti štúdia

Prečo si vybrať štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Kvalita, tradícia, história

Vychádzame z histórie, tvoríme v súčasnosti a skvalitňujeme do budúcnosti...

Študentský život

Štúdium na vysokej škole nie je len o štúdiu... :)

Inkluzívna fakulta

Pre nás je zdravotné znevýhodnenie výzvou, nie prekážkou...

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na deň otvorených dverí

O Fakulte

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského je najväčšou a najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku. Pripravuje pedagogických pracovníkov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce, sociálnych vecí, zdravotníctva učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku.  Dôležitú súčasť ponuky študijných programov tvoria aj neučiteľské špecializácie ako napr. logopédia, sociálna práca, špeciálnopedagogické poradenstvo, liečebná pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, cudzie jazyky a kultúry-komparatistika, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu. Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami štúdia sú rozširujúce, špecializačné a inovačné štúdium, príprava vedúcich pedagogických pracovníkov a kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov. Fakulta využíva svoj tvorivý potenciál v oblasti vedy a výskumu, ako aj pri realizácii projektov a prezentovaní výsledkov výskumu v publikačných výstupoch.  

0
Počet katedier
0
Štúdijné programy
0
Počet študentov na Pedagogickej fakulte

Naši úspešní absolventi a študenti

Veronika Šťeňová

Veronika Šťeňová

prezidentka Slovenskej asociácie logopédov

Venujem sa klinickej praxi. V rámci dokončovania dizertačnej práce som sa stala členkou tímu špecialistov, ktorí vypracovali postup na sledovanie rečových a jazykových procesov u pacientov priamo počas operácie mozgu. Spolupráca s lekármi priamo na operačnej sále je splneným snom každého afaziológa.

Mariana Kováčová

Mariana Kováčová

ocenená Krištáľovým krídlom za filantropiu

V roku 1998 sa mi podarilo zriadiť prvé špecializované krízové centrum pre týrané, sexuálne zneužívané deti, postupne sa k nim pridali matky s deťmi, ktoré boli obeťami domáceho násilia. V súčasnosti v tomto úsilí pokračujem v nitrianskom kraji, kde pôsobím pod Centrom Slniečko, n. o

Vanda Gregorová

Vanda Gregorová

študentka - tanečníčka skupiny Dara Force

Popri štúdiu psychológie a angličtiny tancujem. Začiatkom roku 2018 som začala tancovať pre speváčku Daru Rolins v jej tíme Dara Force. Cestujeme s ňou na koncerty a na rôzne akcie, točíme klipy. Tanec aj učím v tanečnej škole Neytiri v Bratislave. Je to tam super a naozaj pre každého – vekovo aj levelovo. Okrem toho stále učím aj v súkromných anglických školách.

Lenka Kubriczká

Lenka Kubriczká

študentka - spisovateľka

Popri štúdiu slovenčiny a španielčiny sa venujem literatúre a literárnej tvorbe. Píšem vlastné texty. S priateľmi máme literárny klub BRAK, ktorým sa prezentujeme približne od roku 2012. Ako neoficiálny bratislavský literárny klub každoročne organizujeme zopár verejných čítačiek a pôsobili sme aj ako súčasť Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry.

Kontakt

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 

Račianska 59
813 34 Bratislava

tel.: 02/9015 1500